skip to content »

yejaj.parkmeshera.ru

Cerny korzar online dating

cerny korzar online dating-80

) je divadlo věnované opeře a baletu v ukrajinském hlavním městě Kyjevě.

I na činnosti Městského dvadla se však válečná nouze podepsala, zejména na výpravě i na repertoáru, který od začátku války v podstatě nepodléhal obnově a spoléhal na nejosvědčenější kusy, jak si stěžovala i dobová kritika.Pro rozvoj opery bylo důležité založení pobočky Ruského hudebního sdružení v Kyjevě v roce 1863 a vystupování italské operní společnosti vedené podnikatelem Ferdinandem (Georgijevičem) Bergerem po dobu tří sezón 1863–1866. Neprovedl ji však Bergerův soubor, scénu si pro tento účel pronajal amatérský spolek vedený Lysenkem a Mychajlem Staryckým.S podporou Ruského hudebního sdružení založil Berger pro následující sezónu v Kyjevě stálou ruskou operní společnost – první v Rusku po carských divadlech v Petrohradě a Moskvě; jeho hudebníci se rekrutovali z velké části ze zrušeného nevolnického orchestru hraběte Pavla Petroviče Lopuchina (1788–1873), zatímco 12 zpěváků-sólistů přivezl Ferdinand Berger z Petrohradu. Dílo mělo úspěch a bylo několikrát opakováno, dokud nemuselo jeviště opět vyklidit.Divadlo bylo přes léto převzato do státní správy pod názvem „Národní opera – Ukrajinské státní divadlo dramatu a opery“.V lednu 1919 Kyjev znovu ovládli komunisté a tentokrát důsledněji uplatnili svou politiku. březnu 1919 bylo divadlo znárodněno a dostalo název Státní operní divadlo USSR Karla Liebknechta.Světová válka a následná revoluce, při níž byl Kyjev několikrát dobyt různými vojsky a spravován různými vládami, byla pro městské operní divadlo nesmírně obtížná po stránce finanční, personální i organizační.

Nová situace přinesla rovněž dvě obecnější otázky, se kterými se divadlo po dlouhou dobu vypořádávalo: jednak úloha a podoba opery jako uměleckého žánru ve zcela nových společenských podmínkách, jednak složitý vztah mezi ruskou a ukrajinskou kulturou v Kyjevě a na Ukrajině jako celku.

K roku 1803 je zaznamenáno první operní představení v Kyjevě, odehrané kočovnou společností, a bezprostředně poté, v letech 1804–1806, vznikla první dřevěná budova Městského divadla, postavená stavitelem Andrejem Melenským, a to na ulici Kreščatik (které se následně podle toho říkalo též „Teatralna vulicja“ (Divadelní ulice).

Tu přivážely italské společnosti, které tak místní obecenstvo seznámily především s díly tehdejší belcantové opery – například W. Mozarta, Luigiho Cherubiniho], Gioacchina Rossiniho, Vincenza Belliniho, Gaetana Donizettiho, později též Giacoma Meyerbeera, Fromentala Halévyho a Giuseppe Verdiho.

do Charkova (po svém odchodu z Kyjeva roku 1874 založil tamější operní divadlo, ale již následujícího roku zemřel). Valentynova, s níž se zde poprvé představil významný dirigent Lev Petrovyč Štejnberg (1870–1945), jež trvalé působení v kyjevské opeře v letech 1911–1914 a 1917–1924 mělo zakladatelský význam.

Nová budova divadla, vystavěná nákladem města, byla dokončena k zahájení sezóny 1901/1902.

Na repertoáru se objevovaly světové premiéry místních nebo ruských autorů: Sen Wilhelma Hartevelda (1902), Anna Karenina Edoarda Granelliho (1906), Lukrécie Hermana Leopoldovyče Lovckého (1910) nebo Černý turban Eugenia Esposita (1912).